MVO


home    over-wevotex    MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Als basis voor onze samenwerkingsverbanden met onze producenten hanteren wij een aantal principes :

-Continuïteit : betekent ook dat wij gaan voor de lange termijn relatie met onze producenten.

-Verdelen van opbrengst : Op lange termijn moet winst gemaakt worden om te overleven, dit geldt zowel voor WeVoTex als voor onze producenten; wij proberen ‘de koek’ tussen ons en de producent eerlijk te verdelen.

-Respect voor mensen : Ook hier moet ‘de koek’ verdeeld worden, wij verwachten dat de directeur-eigenaar zich verantwoordelijk voelt voor zijn mensen en ze laat meedelen met ‘de koek’.  Onze producenten werken volgens de richtlijnen van de door de ILO (International Labour Organisation) opgestelde ‘Ethical Trading Initiative Base Code’.

 
WeVoTex en (ISO) standaarden

WeVoTex heeft een kwaliteitsbewakingssysteem echter geen geformaliseerde kwaliteitsstandaarden, zoals ISO 9000/9001.
Voordelen van het niet hebben van ISO standaarden zijn :

-Lagere kosten.

-Hoge flexibiliteit.

WeVoTex en milieu/gezondheid

Onze productielocaties werken volgens de Öko-tex 100 standaard, hetgeen productveiligheid garandeert.

Onze productontwikkeling is gericht op MVO.Voorbeelden zijn o.a.:

HST towel       -  energiebesparend
Recycling van textielafval
 

Samenvattend:

WeVoTex wil graag participeren in werkelijke verbeteringen in de duurzaamheid van de textielproductie en streven naar een evenwicht tussen de 3 P’s (People Profit Planet) , WeVoTex distantieert zich van de aanpak waarbij duurzaamheid een marketingtool is en oppervlakkige  keuzes gemaakt worden.

Deel onze website via uw Social Media.   Hartelijk dank.
    ONZE VAKGEBIEDEN    
WASSERIJEN
KLEDING
PROMOTIONEEL
HAIR & BODY